CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Thursday, September 15, 2011

Allah sedang menguji..

aSSaLamuaLaikuM~ :) dan selamat pagi..

sebaGai uMat, kiTa seNtiasa diUji. beGitu juGa saya. daRi berMuLanYa raMadHan sehiNgga seKarang (semasa entri ini diTuLis), saYa sanGat teruJi.
berKahwin deNgan jeJaka piLihaN hati (yaNg kini suaMi terciNta) meruPakan perKara paLing bAhAgia yaNg perNah saYa aLami. tetaPi, ha, ada tetaPinya, saya buKanLah berkahwin deNgan oraNg awaM tetaPi suaMi saYa seoRang aNggota tentera. yaNg saYa kira, serTa saYa deNgar, buKan seNang naK jadi iSteri teNtera. kata orang? ini Pula pengaLaman saYa.

beriTa geMbira dUa miNGGu seBelum berKahwin amaT menerUjakan saYa apabiLa suaMi diLantik menjadi peNtadbir di sebUah puLau. paDa saya, iTu adaLah hadiaH dan reZeki yaNg tuHan beri pada kaMi seMpena haRi perKahwinan kaMi yang haMpir tiba. tapi, timbul satu masaLah yaNg membimbaNgkan saYa. iaiTu tiada taLian telefOn disana. oh, (saYa tePUk daHi). taPi berKat perBincaNgan, saYa terPaksa meNerima dan meNgalaH deMi kePerluan negara yaNg memerLukan suami disaNa.

BeberaPa keMungkinan serTa maKLUmat diPeroLehi dari suaMi yaNG iNgin baKal isterinYa faHam tuGas dan taNGgungJawabnya.hari yaNg dinantikan puN tiba. maJLis kamI dibuat seCara seDerhaNa saHaja. dua Minggu seBelum kami diniKahkan saYa teLah diberitaHu baHawa bakal suaMi (kini suaMi) terpaKsa pUlang ke Kota KinabaLu pada hari iSnin seLepas keNDuri berLangsung. oh, (saYa tePuk daHi lagi). nasiB kaMi berSetuJu uNTuk buaT secara once-off diMana pada hari JUmaat (10 Jun 2011) kaMi dinikaHkan, Sabtu (11 Jun 2011) adaLah maJlis diseBelaH saYa dan keeSokan harinYa adaLah di sebeLah suaMi. dan esOknya puLa (isNin), suaMi terPaksa pulaNG. oh, disitu terdetik, bertabaHLah!!

suaMi puLang ke KK sePerti yaNg diraNcang. maKa, tiNggaLLah saYa di KL tetaPi saYa akan meNyusul ke KK pada hari kHamis miNggu yaNg sama. seMinggu saYa di KK, beRat hati untUk puLang ke Kuching untuk bertugas. tuHan saJe tahu bagaiMana raSanya meninggalKan suaMi deMi tugas. saMpai di pejabat seLepas seMinggu, saYa mendaPat taHu perMohonan saYa bertUkar ke KK tidak diluluskan. Untuk pengetahuan, saya telaH memohon pertukaran saya untUk mengikut suaMi dua minggu sebelum saya berKahwin. Ya Allah, terduduk rasanYa masa itu. saYa meNgambil inisiatif uNtuk bertaNya teMPat terdekat yaNg saYa dapat pergi untUK beraDa deKat deNgan suaMi. disini sediKit konflik berMula. suaMi berKeras maHu saYa di KK juga tapi apaKan daya, surat jawaPan saya mengataKan saYa belUm masa uNtuk bertukar. saYa tersePit. aNtara suaMi dan kerJa. saya berJuMpa teRus deNgan peNgarah saYa dan beliaU menCadaNgkan aGAr saYa cuBa meMohon di kawasan terDekat yaNg masiH daLam negeri Sarawak iaitu di LImbaNg dan Lawas. aha, saya terDetik Lawas keraNa ia agak dekat jiKa dibaNdingkan dengan Limbang jiKa saYa mahu ke KK. taPi saYa miNta masa Untuk berBincang daHulu deNgan suaMi yaNg masih berada di KK. seLepas berbincaNG, kami setuJu uNtuk memiLih Lawas dan saYa meNghantar permohoNan bertUkar yaNG baru.

belOm saMpai dua miNGGu usia perKahwiNan, saYa muLa disoGok oLeh soaLan yaNg saYa fiKir tak lOgik. seBab? oraNg sudaH muLa bertaNya saMaada saYa sudaH beriSi ke beLom. saYa garu garu kePala. peLik maNusia nih. caKap saYa daLam hati. lawak puN ada juga. taPi selePas seBULan soaLan tu seMakin menGAsak hati saYa saMpai saYa menGeLuarKan statemeNt yaNg agaK keras di diNding muKa buKU saya, meLuahkan raSa tidak puas haTi. oh, begini rasanya hati seorang isTeri yang sedang diuji. dari situ, saYa mula mengasingkan diri, taKot untuK bergaul, biMbang akan ditaNya lagi soalan sebegitu. mujur, saYa mempuNyai keluarga yaNg memahami. Keluarga mertua juga begitu. saNgat memahami keadaan kami. saya muLa memasuKi ruaNgan forum diMana para wanita dan isteri berkongsi tips dan permasalahan yang dihadapi. disitu, saya dapat baLik semangat saya. dari situ, saYa mula positif sebab bYk raKan2 yaNg menasiHati saya tuk bersabar. oh, tabahlah isteri2 di Luar sana!

2 haRi sebelUm perTama raMadhan iaitu hari Jumaat, saYa menDAPat suRat menGatakaN baHawa suRat perTukaraN saya ke Lawas telah diLuluskaN. alHamduLilah.itu saJe yaNg mamPu saYa ungKapkan. tetaPi saya meminta jAsa baik jaBatan uNTuk melaKukan peNangguhan meMandangkan ada kerJa yaNG perLu saYa seLEsaikan sebeLum saYa berpindah serta tuGas suaMi yaNg tidak taHu biLa akan daPat cuti. dan alhamdulilah, permohonan saya untuk menangguH sehIngga huJung buLan sePtember diLuluskan. saYa amat gembira. terima kasih Allah..! so, saYa dan suaMi pOn berbiNcang bagaiMana pLan tuk meNGuruskan perPIndahan saya. kaMi setuJu untUk meLalui jaLan darat deNgan diiringi oLeh seorang raKan sepeJabat saya yaNg mengetaHUi jalan ke Lawas dan berGerak pada 28 September memandaNgkan perjalaNan meNgambil masa dua hari.


Bulan raMadhan tiba seMasa usia perkahwinan saYa mencecah dua bulan.
Minggu perTama raMadhan, suaMi dataNg uNtuk berPuasa bersaMa saya. waLaupun haNya semInggu, itu suDa cuKup buAt saYa geMbira.keraNa suami meNgatakan baHawa beliau tiDak dapat puLang beraYa berSama saYa. oh, seKali lagi. baru baru kahwin oraNG caKap, tak dapat beRaya bersama. taPi, saYa kuatkan semanGAt. sy caKap kt diri seNdiri, saYa masiH ada peMili di KL. dan mereKa meMerluKan saYa. paDa muLanya saYa berKeras untuk tidak baLik beraYa tapi memandaNGkan faMiLy saYa agak merindui saYa, saya pulang juga berAya taNpa suaMi disisi. oh, tUhan saJa taHu hati saYa bagaimana.sediH, x daPat ciUm tangan suami dan meMohon maaf. tapi apakan daYa saya. suaMi diPerluKan daLam perKHidmataN. saya kuaTkan semaNgat. perTengaHan raMadhan, suaMi muLa beraNgkat ke pulaU. sedih sangat, sebab saya terPaksa meNguatkan diri lagi daLam keadaan yaNg baru, cara yaNg baru diMana saYa terpaksa meNerima hakikat yaNg saYa tidaK akaN dapat berHubung deNgan suaMi daLam masa yang agaK laMa. oh no! duLu masa berTunaNG, seMinggu caMtu je. ni kemungkiNan besar berbuLan buLan.oh oh oh! daN sePerti yaNg diJangka, seMinggu pertaMa hujan di biLik seNdiri.hehehe..betolla oraNg caKap, buKan seNang naK jadi kUat daN tabaH.:)

raya perTama, saYa terKejut apaBila saYa diberitaHu bahawa saYa dapat bercaKap deNgan sUami (meLalui satelit). saYa bersYukur, waLaupuN sekeJap, saYa seMpat memOhon maaf dan bercakap seBentar. hiLang sedikit riNdu saYa. taPi berita yaNg sedikit meNgejutkan saYa apabiLa suaMi memberitaHu baHawa beLiau tidaK dapat pUlang ke KK seterusnya ke Kuching kerana kakitangannya belOm samPai ke puLau itu keraNa masih bercuti. peraNcaNgan yang kami dah buAt dan bincaNg hancur. menitik air mata saYa. Allahuakbar..! berAt saYa nk teriMa. saYa pula terpaksa meLapor diri di Lawas pada 3 Oktober. saya taK daPat berfiKir. saYa terfiKir yaNg saYa kena hadaPinya sorang diri.taPi suaMi meNgataKan baHawa keMungkiNan beSar beLiau aKan puLang pada 2 Oktober.hurm, okehla dari tak balik langsung kan.

KebetUlan, nak dijadiKan cerita, pertaNdiNgan bagi zon wilaYah Borneo untuk KIK (KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF) akan diadaKan di Kota Kinabalu. saYa meLOmpat kegembiraan. senYUM dah saMpai telInga. taPi malangnya sebab diJadualkan pada 12-16 September. saya terNgaNga. seBAb miNggu seBELumnYa, saYa ada kurSus juga seLama seMinggu. taPi saYa redHa. deMi tugas, tak apa lah. seMasa saya berkursus pada 5-9 September di Merdeka Palace, Kuching, saYa mendaPat berita baHawa KIK sudah dituNda ke tarikH yaNg baru iaitu pada 26-29 September pula. seKali lagi, saYa terPaksa meNukar plaN. SaYa buNtu. tiAda orG yaNg meNolong saYa. sudaHlah sang suaMi tidak daPat puLang seperti yaNG dirancang. saYa terdudUK lagi sKali. saYa terPaksa meMiLih uNtuk memaNdu juga meMandangkan saYa memerluKan kereta di sana nanti uNtuk memUdahkan saYa bergeraK dan kerJa. ya Allah, beratnya dugaanMu..:( 

saYa teruji lagi dan aPa yang perlu saYa buat iaLah saYa perLu mengesaHkan daHulu samaada suami saYa dapat balik atau tidak pada 2 Oktober nanti. saya buNtu. taPi akhirnYa saYa mendapat idea iaitu dengan meMinta pertolongan dan nasihat daripada rakan2 suaMi di facebook. muJur suami beri kePercaYaan untuK memegang password laman sosialnya itu. haNya dengan satu post di dinding fesbuk milik suami, saya mendaPat feedback yang pertaMa dari Pegawai yang lebih senior yang sedang bertugas di biLik operasi. beliau menawarKan bantuan. alhamdulilah! saya bersyukur sangat2. kami berhubung melalui fesbuk dan saya memberitahu apa yang saYa perlu tahu di inbox facebook. saya menunggu deNgan peNuh sabar berita dari Pegawai tersebut. dan daLam masa yaNg sama, rakan2 suaMi turut memberi semangat serta koMen yaNg positif. saYa tersenyUm sendiri. seMentara meNunggu blasan dari pegawai bertugas, saya mendaPat komen dari seorang lagi Pegawai yaNg seingat saYa, beliau ialah Pegawai kepada suami saYa dahulu semasa di kaPal. beLiau memberi nombor telefOn biLik operasi uNit suaMi saya dan menasihati saya untUk terus menelefon untuk meminta bantuan jika ada apa-apa permasalahan. sekali lagi, aku brsyukur. akhirnYa berita dari pegawai bertugas suda saya dapat dan beliau meMaklumkan bahawa suaMi saYa akan pulaNg pada 2 Oktober seperti yang dirancang. saYa tersenyum.alhamdulilah!

seMasa saYa terMenung di dalaM biLik di pejabat memikirkan bagaImana maHu meMandu ke Lawas, seOrang kakitangan pejabat saya yaNG saYa anggaP spt baPa saYa sendiri menegUR sy. saYa meMberi hiNt tentang permasaLahan saYa itu. daN jawaPan yaNG saYa teriMa amat Mengejutkan. beLiau inGIn meMbantu saYa! ya Allah, besarNya kuasaMu. di saat saYa meMerluKan pertOlongan, di saat itU Kau turuNkn pertOlongaN. dan saYa hamPir terLupa yaNg beLiau perNah beKerja di Lawas dan taHu jaLan ke sana.AlhamduLilah!!!!!! saYa ceria keMbali taPi jauh disudut hati, ade terseLit seDikit rasa tidak sedaP hati. saya tertaNya2 dan memiNta dengan Allah, minta dibuang rasa tidaK sedaP hati itu. dan sesungguhnya, memang saYa tidak daPat buang perasaan itu.

saYa meneriMa seadaNya segaLa kesulitan yaNg saya hadapi dan amat berHarap suami puLang uNtuk membantu saYa berpiNdah. PeraNcangan baru dibuat. meMandangkan kami perlU berada di KK pada 26 September (Isnin), saYa meMbuat kePutusan uNtuk bertOLak dari Kuching dua hari awaL memandaNgkan perJalanan meNgambil masa 2 hari UNtuk ke Lawas.saya juga meraNcang untuK memaNdu seNdiri ke KK dari Lawas uNtuk memUdahkan saYa pulaNg seMUla ke Lawas selepas selesai pertaNdingan.meMandanGkan suaMi akan berada di KK pada 2hb, saYa bercadaNG untuk staY dahUlu di KK menanti kepuLangannya. naNti boLeh baLik Lawas sesaMa. hati saya berbisik. tapi laNgit tak seLaluNya ceraH. 13 September (Selasa), saYa ditegur oLeh anak buah suaMi yaNg saYa anggap seperti adik di Facebook melalui chat. beLIau memberitaHu saYa yang beLiau sedaNg bertugas dan dapat menghubungi suaMi di saNa. serius, saya teruja dan sedikit gembira.beLiau  meNjadi oraNg tengah untuk kami berhubung. sUami bertaNya itu ini dan saya menjawabnya dengan peNuh sabar. taPi agak pelik disitu bila suaMi asyik bertaNyakan saMada saya mahU stay di KK sehingga beliau pulang atau tidaK. saya baNyak kali tekankaN yang saYa akan stay dan meNunggunya sehiNgga beliau puLang. tetaPi akhirnYa, saYa diberitaHu yang beLiau muNgkin tidaK daPat puLang juga pada 2 Oktober nanti. sekali lagi, saYa terduduk! terjelepok tuk entah keberaPa kalinya. Ya Allah, berat sungguh dugaanMu ini. dan malam itu, saya menaNgis sepuas2 nya. saya terPaksa meLaluinya seorang diri. meLalui proses perpindaHan seorang diri dan terpaksa membuat kepUtusan seorang diri. apaLah daya saya. saYa beristighfar minta dikuatkan hati dan iman. saYa menangis lagi dan menangis.setiaP kali berada di atas sejadah, air mata tak henti meNgalir.ya Allah, aku tidak kuat! Masuk kali nih, sudah tiga kali saYa terpaksa menukar plan. ya Allah, berat sungguh dugaanMu..

seteLah berfikir agak Lama, baru saYa sedar yang saYa terLalu berHarap kepada suaMi. sehingga saYa rasa terlalu down pada masa itu. sahabat memberi semangat, dan sentiasa mengingatkan saya yaNg saya sebeNarnya sangat kuat! bagaimana saya boLeh kuat disini seOrang diri semasa saya baru saMpai dan mengaPa saYa tidak boLeh kuat seLepas saya berkaHwin..! tedetik dalam hati saya. saYa kesat air mata saya, dan saya berkata kepada diri saya sendiri, saya xkan berharap lagi dan saya akan buat semuanye seorang diri. saYa wanita kuat! saYa harus kuat! saya kena kuat!tegas saya daLam hati.

Keesokan harinya (Rabu, 14 September), saya menerima satu lagi beriTA yaNg agak mengeJutkaN. tariKh KIK diawalkan dari tarikh asal iaitu pada 26 September! ini berMakna kami perlu berada di KK seawal hari Sabtu (24 September) memandangkan rehearsal akan dijalaNkan pada hari Ahad, 25 September! ya Allah, saya terjelepoK lagi. saYa terPaksa menukar pLan tuk ke berapa kalinya. Allahuakbar! saYa menangis lagi. saYa berfiKir mengaPa Allah uji saya sebegini rupa. sudaHlah family jauh, suami tidak dapat pulang. saya rasa berat sekali dugaan saYa. saya cuMa mamPu menaNgis ketika itu. rasa sePerti ada batu beSar di baHu saYa. emosi saYa juga semaKin tidaK stabil sehIngga raKan2 di facebOOk mengetaHui dan daPat mengHidu akan perubaHan saya. saYa meNerima baNyak support dan kata-kata seMangat. saYa meNangis lagi. ya Allah, sungguh ku tak saNgka, ramai yang meNyayaNgi dan mengambiL berat tentangku ya Allah..! raMai yang cuba membaNtu aku, raMai yang risaukan aku.sesungguHnya aku bersyukur ya Allah!! aku bersyukur kerana aku masiH mempunYai saHabat yang berada disisi ku. 

Ketika entri ini ditulis, (Khamis, 15 September), saya masih belom dapat berfikir apa yaNg perlu saya lakukan untuk perPindahan saYa ini. dan harini saYa terpaksa bercuti keraNa migrain menyerang saya seteLah laMa ia tak meNyerang. saya memerLukan soKongan anda seMua dan pendapat. saya masiH tidak dapat berfiKir jaLan yang terbaek. apa yang dapat saya katakan disini, tuhan saja yang mengetahui perasaaN saYa ketika ini. dan orang2 yaNg mengaLaminYa hanya dapat merasa aPa sebenarnya yang saYa rasa dan hadaPi. 

disini, saYa ingin meNgucaPkan berbaNyak terima kasih kepada seMua yang membantu, menyOkoNG, memberi seMangat kat saya..
a) saYam Ilyana Razali, timer kasih sbb kamU sentiasa ada deNgan saya biLe sya perlukan kaMu. lebiu lah! jangan bosaN kawan dengan saYa yang eMO ini okeh..;)
b) kak Nik Sunita,yaNg saYa dah anggap mcm kaKak saya, terima kasih kak nik! saYa ingt pesaN kak nik. terima kasih juga sebab sudi share d feelings.:)
c) zahiraH, time kasih sebab wassap akak. n sangat buat akak okeh balik. thanks ya dik..!
d) Azrien, my former counselor : thanks for being my best fwen, my best counselor eva..and, congratulations on ur wedding..:)
e) Siti Fadhliah a.k.a Fragile Heart : thanks buat aku sedar yaNG aku sebeNarnye masih beruNtung berbaNding orang leN. thanks bagi suPPort kt aku yaNg aku masiH ada jaLan len tUk seLesaikan masalah dan aku harap ko kuat juga..!
f) Warga Mawilla 2, pegawai bertugas especially Lt. Syahrum, Lt. Komander Nor Azmi (maaf kalo saYa salah) dan juga Lt. Iznan. tiMer kasih atas bantuan yaNg diberikan..
g) adek beradik di Sarawak iaitu Along Jijan, Angah Kerol, si kombar acik Zali n Acik Nan, time kaseh ade dengan adik selama nih.huaaah..sedey pulak..
i) Mashita dan Soraya, rakan baek sy di Sarawak nih. tiMer kasih sebab sudi luaNg masa n buaNg masa deNgan emy selama nih.hehhehe..:)

serta kawan2 di fesbuk yang banYak beri nasihat dan keKuatan kepada saya. maaf jiKa saya terluPa sebut naMa anda. sesuNgguHnya, haNya Allah yang dapat membalas jasa kalian.amin...

sesuNgguHnya bukan membuka aib atau apa, saYa cuma berkonGsi perasaan saYa sebagai istEri yaNg bukan haNya perLu kuat, tapi perlu tabah menghadapi dugaan hidup. kepada isteri2 yang seNasib dengan saYa, sesungguhnya Tuhan akan terus menguji kita dan saya haraP kita seMua kuat hadaPinya. suaMi berkorban nYawa dan teNaga, isteri berkorbaN jiwa dan raGa. :) saYa haraP saYa dapat selesaikan beberaPa perkara lagi sebeLum berangkat ke Lawas. doaKan saya ya..! 
wassaLam..~